Technologie

 
 
 
 
 
TECHNOLOGIE


TECHNOLOGIE

Bylo provedeno mnoho vědeckých studií a klinických studií pro stanovení složení Fernblock®, jeho mechanismu účinku a účinnosti.

SLOŽENÍ

  • Fenolové složky a antioxidační účinky
    – Fenolové složky a antioxidační účinnost Fernblock, vodného extraktu z nadzemních částí kapradě Polypodium leucotomos, F García, JP Pivel, A Guerrero, A Brieva, MP Martínez-Alcázar, M Caamaño-Somoza, S González, Methods Find Exp Clin Pharmacol 2006
  • FENOLOVÉ SLOŽKY A ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA
    Fenolové složky a antioxidační účinnost Fernblock, vodného extraktu z nadzemních částí kapradě Polypodium leucotomos, F García, JP Pivel, A Guerrero, A Brieva, MP Martínez-Alcázar, M Caamaño-Somoza, S González, Methods Find Exp Clin Pharmacol 2006

Fernblock®, vodný extrakt z nadzemní části kapradě Polypodium leucotomos, použitý jako výchozí materiál pro lokální a perorální fotoprotektivní lékové formy, byl frakcionován pomocí HPLC a byly identifikovány hlavní složky s antioxidačními vlastnostmi pomocí UV spekter, elektrochemické detekce a MSn. Fenolové složky byly identifikovány jako 3,4-dihydroxybenzoová kyselina, 4-hydroxybenzoová kyselina, kyselina vanilinová, kyselina kofeinová, 4-hydroxyskořicová kyselina, 4-hydroxyskořico-chininová kyselina, kyselina ferulová a pět isomerů kyseliny chlorogenové. Byla změřena celková antioxidační kapacita pomocí metody FRAP (Ferric Reduction Antioxidant Power) u HPLC eluovaných frakcí.
Výsledky naznačují, že identifikované frakce Fernblock® alespoň částečně podporují antioxidační vlastnosti a schopnost odstraňovat volné radikály.